Mehdi Asadzadeh's Paintings

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

Mehdi Asadzadeh's Paintings

Mehdi Asadzadeh

- Solo Show

6 days to the ending

4 Nov - 4 Dec, 2021

Mehdi Asadzadeh's Paintings

In this show

Mehdi Asadzadeh, Untitled, 2021, 0
2021 | Untitled

Mehdi Asadzadeh

120 × 100cm

Mehdi Asadzadeh, Untitled, 2021, 0
2021 | Untitled

Mehdi Asadzadeh

120 × 100cm

Mehdi Asadzadeh, Untitled, 2021, 0
2021 | Untitled

Mehdi Asadzadeh

120 × 100cm

Installation view

bktop