icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

Lohrasb Bayat's Artworks

Lohrasb Bayat

- Solo Show

8 Oct - 19 Oct, 2021

 Lohrasb Bayat's Artworks

In this show

Lohrasb Bayat, Untitled, 2021, 0

2021 | Untitled

Lohrasb Bayat

100 × 300cm

Lohrasb Bayat, Untitled, 2021, 0

2021 | Untitled

Lohrasb Bayat

100 × 100cm

Lohrasb Bayat, Untitled, 2021, 0

2021 | Untitled

Lohrasb Bayat

70 × 50cm

Lohrasb Bayat, Untitled, 2021, 0

2021 | Untitled

Lohrasb Bayat

70 × 50cm

Lohrasb Bayat, Untitled, 2020, 0

2020 | Untitled

Lohrasb Bayat

100 × 100cm

Lohrasb Bayat, Untitled, 2021, 0

2021 | Untitled

Lohrasb Bayat

100 × 200cm

Lohrasb Bayat, Untitled, 2020, 0

2020 | Untitled

Lohrasb Bayat

100 × 100cm

Lohrasb Bayat, Untitled, 2020, 0

2020 | Untitled

Lohrasb Bayat

100 × 100cm

Installation view

bktop