icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

Refrain

Alma Sinai

- Solo Show

17 Sep - 4 Oct, 2021

Refrain

In this show

Alma Sinai, Untitled, 2021, 0

2021 | Untitled

Alma Sinai

33 × 30.7cm

Alma Sinai, Untitled, 2020, 0

2020 | Untitled

Alma Sinai

Alma Sinai, Untitled, 2020, 0

2020 | Untitled

Alma Sinai

30.7 × 23.3cm

Alma Sinai, Untitled, 2019, 0

2019 | Untitled

Alma Sinai

27.7 × 31.1cm

Alma Sinai, Untitled, 2019, 0

2019 | Untitled

Alma Sinai

15.3 × 10.5cm

Alma Sinai, Untitled, 2019, 0

2019 | Untitled

Alma Sinai

21 × 16cm

Alma Sinai, Untitled, 2019, 0

2019 | Untitled

Alma Sinai

21 × 16cm

Alma Sinai, Untitled, 2019, 0

2019 | Untitled

Alma Sinai

21 × 16cm

Alma Sinai, Untitled, 2019, 0

2019 | Untitled

Alma Sinai

31 × 23.3cm

bktop