icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
Zero Auction
Smart Auction | Tehran

days

hours

minutes

seconds

Auction date : 4 Sep 2023

Smart Auction

In "Zero Auction," artists' works are auctioned for a few days starting at zero price.

Artworks by Iranians

Keikhosro Khoroush
Keikhosro Khoroush

Lot 337

1984 | Untitled

watercolor on cardboard

27 × 34cm

Price realized: 14,000,000 Toman

Edmond Barseghian
Edmond Barseghian

Lot 338

1950 | Untitled

watercolor on cardboard

20 × 27cm

Price realized: 12,000,000 Toman

Ataollah Zinouri
Ataollah Zinouri

Lot 339

1989 | Untitled

watercolor on cardboard

30 × 24cm

Price realized: 14,000,000 Toman

Misha Chahbazian
Misha Chahbazian

Lot 340

1950 | Untitled

watercolor on cardboard

16 × 13cm

Price realized: 10,000,000 Toman

Misha Chahbazian
Misha Chahbazian

Lot 341

1958 | Untitled

watercolor on cardboard

28 × 19cm

Price realized: 12,000,000 Toman

Aliakbar Sanati
Aliakbar Sanati

Lot 342

1993 | Untitled

watercolor on cardboard

13 × 18cm

Price realized: 16,000,000 Toman

Ebrahim Faraji
Ebrahim Faraji

Lot 343

Untitled

watercolor on cardboard

33 × 26cm

Price realized: 10,000,000 Toman

Nehapet Nahapetian
Nehapet Nahapetian

Lot 344

Untitled

watercolor on cardboard

23 × 33cm

Price realized: 10,000,000 Toman

Ahmad Vakili
Ahmad Vakili

Lot 345

2012 | Untitled

watercolor on cardboard

26 × 35cm

Price realized: 16,000,000 Toman

Ali Akbar Sadeghi
Ali Akbar Sadeghi

Lot 346

2003 | Untitled

watercolor on cardboard

30 × 40cm

Price realized: 75,000,000 Toman

Previous Highlights

  • Farhad Moshiri 28 Aug 2023

    1995 | Untitled 23 × 17 cm mixed materials on cardboard

    Lot: 336
bktop