Artworks

icon2
اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

Artworks

Painting, Elahe Heidari, Untitled, 2004, 13506
2004 | Untitled

Elahe Heidari

Photography, Bahador Adab, Untitled, , 14928
Untitled

Bahador Adab

Painting, Mitra Bostani, Untitled, 2021, 38503
2021 | Untitled

Mitra Bostani

Mixed media, Arsia Moghaddam, Untitled, 2011, 1968
2011 | Untitled

Arsia Moghaddam

Multimedias, Anahita Razmi, Untitled, , 10616
Untitled

Anahita Razmi

Painting, Marzieh Bagheri, Situation #22, 2020, 30221
2020 | Situation #22

Marzieh Bagheri

Painting, Hossein Kazemi, Untitled, 1970, 14963
1970 | Untitled

Hossein Kazemi

Sculpture, Hadieh Shafie, Untitled, , 17519
Untitled

Hadieh Shafie

Painting, Jafar Rouhbakhsh, Untitled, 1993, 20754
1993 | Untitled

Jafar Rouhbakhsh

Painting, Mojtaba Tabatabaei (Mohamad Mehdi), Untitled 15, 2020, 35719
2020 | Untitled 15

Mojtaba Tabatabaei (Mohamad Mehdi)

Installation, Navid Azimi Sajadi, Untitled, 2020, 35626
2020 | Untitled

Navid Azimi Sajadi

Painting, Soheil Mokhtar, Untitled, 2021, 48140
2021 | Untitled

Soheil Mokhtar

Sculpture, Bita Fayyazi, Untitled, , 17229
Untitled

Bita Fayyazi

Installation, Amin Shojaie, Untitled, , 27359
Untitled

Amin Shojaie

Painting, Majid Fathizadeh, Untitled, 2020, 44519
2020 | Untitled

Majid Fathizadeh

Calligraphy, Charles Hossein Zenderoudi, Zni Composition + 2000, 1973, 14128
1973 | Zni Composition + 2000

Charles Hossein Zenderoudi

Works on paper, Charles Hossein Zenderoudi, My Father and I, 1962, 19939
1962 | My Father and I

Charles Hossein Zenderoudi

Painting, Charles Hossein Zenderoudi, SATAME, 1981, 29880
1981 | SATAME

Charles Hossein Zenderoudi

bktop